Bli en del av Nya Baras affärsliv!

En viktig ingrediens i Baras expansion är visionen om en levande centrumkärna med ett varierat utbud av service och handel för de boende.

Hela den nya centrumkärnan är förlagd längs en nya Torggatan. Samtliga kommersiella lokaler är antingen nybyggda eller nyrenoverade. Ett stort antal ligger i markplan i direkt anslutning till bostäderna i de nyuppförda flerfamiljshusen, med möjligheter för serviceinrättningar, butiker, restauranger och caféer. Även den befintliga centrumbyggnaden görs om i sin helhet.

Redan idag finns här en livsmedelsbutik, vårdcentral, barnavårdscentral, tandläkare, hårvård, bibliotek, restaurang, fotvård, bank, mäklare, klädbutik, gym – och listan växer.

Nya Bara blir en myllrande plats med 1 000 nya trivsamma bostäder och inom en tioårsperiod räknar Svedala kommun med i grova drag en fördubbling av befolkningen på orten. Du som är företagare får en unik möjlighet att etablera din verksamhet på en plats som kommer att locka både boende i Bara och besökare utifrån.

Du har möjlighet att teckna en lokal som passar din verksamhet. Självfallet kan du själv påverka utformningen av din lokal så att den blir precis så som du vill ha den. Hör gärna av dig för mer information till:

Volito Fastigheter
Victor Sadner
040-664 47 26
victor.sadner@volito.se